ARREST VAN HET HOF van 16 juli 1998 in zaak C-355/96 (verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing): Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG tegen Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (Richtlijn 89/104/EEG - Uitputting van merkrecht - Waar die in Gemeenschap of in derde land in handel is gebracht)