Писмен въпрос E-0847/10, зададен от Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) на Комисията. Типология на пиратството в Индийския океан