DOMSTOLENS DOM af 16. januar 1996 i sag C-130/91 REV II, ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Begæring om ekstraordinær genoptagelse - afvisning)