Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 75/98 af 17. juli 1998 om ændring af bilag XI (tjenesteydelser på telekommunikationsområdet) til EØS-aftalen