2017 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2330 dėl leidimo naudoti geležies (II) karbonatą, geležies (III) chlorido heksahidratą, geležies (II) sulfato monohidratą, geležies (II) sulfato heptahidratą, geležies (II) fumaratą, geležies (II) ir aminorūgščių chelato hidratą, baltymų hidrolizatų geležies (II) chelatą ir glicino hidrato geležies (II) chelatą kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedus ir geležies dekstraną kaip paršelių pašaro priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1334/2003 ir (EB) Nr. 479/2006 (Tekstas svarbus EEE. )$