Komisjoni otsus, 14. juuli 1997, mis käsitleb T102-testi (Streptococcus thermophilus T102) turuleviimist vastavalt nõukogu direktiivile 90/220/EMÜEMPs kohaldatav tekst.