ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG van 27 februari 1997 in zaak T-106/95: Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Steunmaatregelen van staten - Openbaar bedrijf - Gecombineerde toepassing van de artikelen 92 en 90, lid 2, EG-Verdrag - Bijkomende kosten ten gevolge van bijzondere, aan openbaar bedrijf opgedragen taak - Concurrentiële activiteiten)