COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind situația actuală a politicii comune în domeniul pescuitului si consultarea referitoare la posibilitățile de pescuit pentru 2019