Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2016 annettu 9 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Guernseytä, Mansaarta ja Jerseytä koskevista kohdista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)