Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2016 9. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisa Ühendkuningriiki, Guernseyd, Mani saart ja Jerseyt käsitlevaid kandeid (EMPs kohaldatav tekst)