Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10031 — FSI/WTI/MEL) (Text s významem pro EHP) 2020/C 428/01