ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 144/99 του Brigitte LANGENHAGEN προς την Επ τροπή. Κοινοτικές πιστώσεις για την περιοχή Verden