Rozhodnutie Sspoločného výboru EHP č. 52/97 z 31. júla 1997, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, testovanie a certifikácia) k Dohode o EHP