Uredba Komisije (EU) 2019/414 z dne 14. marca 2019 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2020 v zvezi s prezadolženostjo, potrošnjo in premoženjem ter delom (Besedilo velja za EGP.)