Verordening (EU) 2019/414 van de Commissie van 14 maart 2019 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2020 betreffende overmatige schuldenlast, consumptie en rijkdom, alsmede arbeid betreft (Voor de EER relevante tekst.)