Komisijas Regula (ES) 2019/414 (2019. gada 14. marts), ar ko attiecībā uz to 2020. gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu, kas saistīti ar pārmērīgām parādsaistībām, patēriņu un labklājību, kā arī nodarbinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (Dokuments attiecas uz EEZ.)