Zaak C-782/18: Beschikking van de president van het Hof van 27 februari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d’instance Epinal — Frankrijk) — Cofidis / YP