Věc T-248/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. dubna 2018 – Walfood v. EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie CHATKA — Starší mezinárodní obrazová ochranná známka CHATKA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 57 odstavce 2 a 3 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 64 odstavce 2 a 3 nařízení 2017/1001)“