Cauza C-637/19: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 28 octombrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen – Suedia) – BY/CX [Trimitere preliminară – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29/CE – Societate informațională – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe – Articolul 3 alineatul (1) – Comunicare publică – Noțiunea de „public” – Transmiterea pe cale electronică a unei opere protejate către o instanță, cu titlu de element de probă în cadrul unei proceduri jurisdicționale]