Euroopa ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon Valuutavahetuskursid vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 574/72 2020/C 400/03