Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci {SEC(2005) 101}