Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Strategie Společenství týkající se rtuti {SEC(2005) 101}