Stanovisko generálního advokáta G. Hogana přednesené dne 1. října 2020$