Az Európai Unió Kiadóhivatala 

Az Európai Unió Kiadóhivatala Luxembourgban intézményközi hivatalként működik – feladata, hogy közzétegye és terjessze az EU intézményei által készített dokumentumokat és kiadványokat. A Kiadóhivatal tevékenységének jogalapjául a 2009/496/EK, Euratom határozat szolgál. Fő tevékenysége a következőkre terjed ki: jogi és általános jellegű kiadványokat készít és terjeszt papír és elektronikus formátumban, webhelyeket üzemeltet, amelyek digitális hozzáférést biztosítanak az uniós polgároknak, kormányoknak és vállalkozásoknak az EU intézményeitől és szerveitől származó hivatalos információkhoz (a Kiadóhivatal üzemelteti például az EUR-Lexet, a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálját, az Uniós kiadványok, az ajánlati felhívások elektronikus napilapját, a TED-et, CORDIS), és gondoskodik az EU intézményei és szervei által létrehozott tartalmak megőrzéséről.