Legal notices - EU Law and Publicaitons - A Kiadóhivatal

Legal Notice - Title

Jogi nyilatkozatok

Az ezen a webhelyen közzétett információk a felelősségi nyilatkozat, a szerzői jogvédelmi nyilatkozat és a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok hatálya alá tartoznak.

Legal Notice - Disclaimer

Felelősségi nyilatkozat

A Kiadóhivatal azért tartja fenn ezt a webhelyet, hogy megkönnyítse a polgárok számára a hozzáférést mindazokhoz az információkhoz, amelyek az Európai Unió joganyagával, kiadványaival és általánosságban az EU szakpolitikai tevékenységével kapcsolatosak. Arra törekszünk, hogy ezek az információk naprakészek és pontosak legyenek. Ha arról értesülünk, hogy a webhelyen hibás információk szerepelnek, igyekezni fogunk kijavítani a pontatlanságokat.

Mindazonáltal a Kiadóhivatal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a webhelyen közzétett információk tekintetében.

Az információk:

 • általános jellegűek, és nem vonatkoznak konkrét természetes vagy jogi személyekre;
 • nem szükségszerűen átfogók, teljesek, pontosak vagy naprakészek;
 • egyes esetekben külső webhelyekre hivatkoznak, melyek nem tartoznak a Kiadóhivatal szolgálatainak ellenőrzése alá, és amelyek tartalmáért a Kiadóhivatal nem vállal felelősséget;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét ügyben van tanácsra szüksége, keressen fel megfelelő képesítéssel rendelkező szakembert).

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy az interneten elérhető dokumentumok nem szükségszerűen reprodukálják pontosan a hivatalosan elfogadott szöveget. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve 2013. július 1-jétől az EUR-Lex webhelyen) közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Arra törekszünk, hogy az esetleges technikai hibák a lehető legkisebb mértékben okozzanak fennakadásokat a portál működésében. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok és információk olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes a hibáktól. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadást okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Kiadóhivatal nem vállal felelősséget a webhely, illetve a hivatkozott külső webhelyek használata során felmerülő problémákért.

A jelen felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelményeket megsértve korlátozza a Kiadóhivatal felelősségét, illetve hogy kizárja a Kiadóhivatal felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

jogi nyilatkozatok – Szerzői jogi nyilatkozat

Szerzői jogi nyilatkozat

© Európai Unió, 2019–2021


Ezek az általános elvek az egyes szerzői jogi nyilatkozatokban meghatározott feltételek függvényében módosulhatnak. A felhasználóknak ezért azt tanácsoljuk, hogy tekintsék át a felhasználni kívánt kiadványra vonatkozó szerzői jogi nyilatkozatban szereplő információkat.

Azok az elemek (például szövegek, fényképek, ábrák, grafikonok stb.), amelyek harmadik felek szellemi tulajdonát képezik, csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használhatók fel. Ez a szabály az Európai Unió hivatalos címjegyzékében (EU WhoisWho) és az „Események” (https://op.europa.eu/hu/web/about-us/events) rovatban megjelenített fényképekre is alkalmazandó.

A fenti általános engedélyek hatálya nem terjed ki sem a logókra, sem a védjegyekre.

Ha Önnek további kérdése van a szerzői jogokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon munkatársainkhoz a következő címen: op-copyright@publications.europa.eu.

Jogi nyilatkozat – Személyes adatok védelme

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

Az alábbiakban ismertetjük a benyújtott személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

Adatkezelési művelet: Felhasználói regisztráció „Az Európai Unió Kiadóhivatala” elnevezésű webhelyen (a kiadóhivatali portálon), ideértve az „Uniós kiadványok” (korábban „EU Bookshop”) elnevezésű webhelyet is

Adatkezelő: Európai Unió Kiadóhivatala, C.1-es egység („Kiadóhivatali portál”)

Hivatkozási szám: DPR-EC-00449

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
 2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?
 3. Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?
 5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
 6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?
 7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kivel közölhetők azok?
 8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?
 9. Kapcsolattartási adatok
 10. Hol találhat részletesebb információkat?

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A személyes adatok Bizottság általi gyűjtése és kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2018/1725 rendeleten alapul.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének jogait saját személyes adataikkal kapcsolatban. Ezenkívül a jogok érvényre juttatásáért felelős illetékes adatkezelő, továbbá az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza.

Az alábbiakban az Európai Unió Kiadóhivatalának C.1-es egysége („Kiadóhivatali portál”) által „Az Európai Unió Kiadóhivatala” elnevezésű webhely (a kiadóhivatali portál) vonatkozásában végzett felhasználói regisztrációval kapcsolatos adatkezelési műveleteket ismertetjük, ideértve az „Uniós kiadványok” (korábban „EU Bookshop”) elnevezésű webhely vonatkozásában végzett adatkezelési műveleteket is.

2. Miért gyűjtjük, tároljuk, illetve kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelés célja: Az Európai Unió Kiadóhivatalának C.1-es egysége („Kiadóhivatali portál”) azzal a céllal gyűjti és használja fel az Ön személyes adatait, hogy lehetőséget biztosítson Önnek arra, hogy felhasználóként regisztrálja magát az „Az Európai Unió Kiadóhivatala” elnevezésű webhelyen (a továbbiakban: kiadóhivatali portál), valamint, hogy Ön igénybe vehesse az „Uniós kiadványok” webhely nyomtatott kiadványok megrendelésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatásait.

Az adatkezelési művelet személyes adatokat tartalmazó lista és adatbázis karbantartásából áll.

Az adatokat a szolgáltatási színvonal további emelése érdekében, anonimizált formában, tanulmányok, illetve statisztikák elkészítése céljából is felhasználjuk.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, a profilalkotást is ideértve.

3. Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges,

valamint

Ön érintettként hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről, mely jogszabály meghatározza a Kiadóhivatal hatáskörét és feladatait.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a Kiadóhivatal C.1-es egysége („Kiadóhivatali portál”) a következő személyes adatokat gyűjti:

Teljesértékű felhasználói fiókhoz kötelezően megadandó adatok:

 • Utónév
 • Vezetéknév
 • E-mail-cím
 • Jelszó (titkosított)

Egyszeri bejelentkezésnél (SSO) alkalmazott fiókhoz kötelezően megadandó (külső szolgáltatásoktól – pl: Facebook, Twitter vagy EU Login – átvett) adatok:

 • Felhasználói azonosító
 • E-mail-cím (Twitterre nem vonatkozik))
 • Utónév
 • Vezetéknév

Nem kötelező adatok:

 • Telefonszám
 • Érdeklődési terület
 • Szerepkör
 • Cím típusa
 • Utónév (eltérhet a kötelező adatoknál megadottól)
 • Vezetéknév (eltérhet a kötelező adatoknál megadottól)
 • Utca/házszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Ország
 • E-mail-cím (eltérhet a kötelezően megadandó e-mail címtől)
 • Címhez tartozó telefonszám
 • Személy típusa
 • Szervezet
 • Szervezeti egység
 • Munkakör

Amennyiben csak böngészni kíván a kiadóhivatali portálon, nem kötelező személyes adatokat megadnia. Kötelező viszont személyes adatokat megadnia, amennyiben igénybe kívánja venni a teljesértékű fiókkal rendelkező felhasználók számára elérhető további szolgáltatások egyikét („Saját címek”, „Saját listák”, „Saját widgetek”, „Megrendeléseim”, „Saját profilom”, „Értesítőim”, „Jegyzeteim”, „Értékeléseim”, „Kereséseim”, valamint „RSS-hírcsatornáim”).

Szintén kötelező személyes adatokat megadnia, amennyiben házhozszállítással rendel kiadványaink közül.

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A Kiadóhivatal C.1-es egysége („Kiadóhivatali portál”) csak a gyűjtés vagy további kezelés céljának – azaz, hogy biztosítani tudja az igényelt szolgáltatásokat – eléréséhez szükséges ideig tárolja az Ön személyes adatait. Amennyiben Ön teljesértékű felhasználói fiókkal rendelkezik, személyes adatait (a „Fiók törlése” beállítás segítségével) saját maga is törölheti.

Amennyiben Ön 3 év alatt egyszer sem lépett be felhasználói fiókjába, a hároméves időszak végén e-mailben küldünk Önnek figyelmeztetést. Ha 1 hónapon belül nem érkezik Öntől válasz, felhasználói fiókját automatikusan töröljük.

6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Minden elektronikus formátumú személyes adat (e-mail, dokumentum, adatbázis, feltöltött adatkészletek stb.) az Európai Bizottságnak vagy a megrendelések teljesítésével megbízott szerződéses vállalkozójának (ARCANIA SASU) a szerverein kerül eltárolásra. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és kivel közölhetők azok?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságnak az adatkezelési műveletek végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak férhetnek hozzá a szükséges ismeret elvének megfelelően. E munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve adott esetben külön titoktartási megállapodások előírásai kötik.

Az általunk gyűjtött információkat harmadik fél nem kapja meg.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyeket megilletnek bizonyos jogok az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikkek) foglaltak szerint. Így az érintetteknek különösen joguk van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataikhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint a személyes adataik kezelésének korlátozásához. Adott esetben Ön arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ön hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió Kiadóhivatalával közölt személyes adatait a Kiadóhivatal C.1-es egysége („Kiadóhivatali portál”) a jelen adatkezelési művelet céljaira felhasználja. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. A kapcsolattartási adatokat lentebb a 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd lentebb a 10. pontot).

9. Kapcsolattartási adatok

- Az adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, vagyis az Európai Unió Kiadóhivatalának C.1-es egységével („Kiadóhivatali portál”) a következő e-mail-címen: info@publications.europa.eu.

- A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: data-protection-officer@ec.europa.eu.

- Európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

10. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00449