főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2004. április 27. # Bernhard Pfeiffer (C-397/01. sz. ügy), Wilhelm Roith (C-398/01. sz. ügy), Albert Süß (C-399/01. sz. ügy), Michael Winter (C-400/01. sz. ügy), Klaus Nestvogel (C-401/01. sz. ügy), Roswitha Zeller (C-402/01. sz. ügy) és Matthias Döbele (C-403/01. sz. ügy) kontra Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Arbeitsgericht Lörrach - Németország. # Szociálpolitika - A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme -93/104/EK irányelv - Hatály - A Deutsches Rotes Kreuz által nyújtott sürgősségi betegellátási szolgálat mentőautóit kísérő ápolók - A »közúti szállítás« fogalmának terjedelme - Maximális heti munkaidő - Elv - Közvetlen hatály - Mentesség - Feltételek. # C-397/01-C-403/01. sz. egyesített ügyek TITJUR Pfeiffer és társai