Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 365/08