2012/412/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. július 19. ) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 94/80/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, „alapszintű helyhatósági egységek” listájának módosításáról