2011/576/EU: Az Európai Parlament határozata ( 2011. május 10. ) az Európai Vegyianyag-ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről