A Bizottság 581/2010/EU rendelete ( 2010. július 1. ) a vonatkozó adatoknak a járműegységekről és a járművezetői kártyákról történő letöltésére irányadó maximális időtartamok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg )