Írásbeli kérdés E-2291/06 elõterjesztette: Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) a Tanácshoz. A Kirgiz Köztársaság és a ciprusi török kormányzat közötti együttmûködési megállapodás