Jääskinen főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2010. április 29. # Établissements Rimbaud SA kontra Directeur général des impôts és Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour de cassation - Franciaország. # Közvetlen adózás - A tőke szabad mozgása - Az Európai Gazdasági Térségbe tartozó harmadik államban letelepedett jogi személyek - Valamely tagállamban található ingatlanok birtoklása - Ezen ingatlanok forgalmi értéke után kivetett adó - Az adómentesség megtagadása - Az adócsalás elleni küzdelem - Az EGT-Megállapodásra tekintettel történő értékelés. # C-72/09. sz. ügy Établissements Rimbaud TITJUR