Írásbeli kérdés E-3701/05 előterjesztette: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A romániai romák oktatásának javítására nyújtott 2006. évi pénzeszközök