Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie T-275/01 Mercedes Alvarez Moreno przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Urzędnicy — Pracownik pomocniczy — Tłumacz konferencyjny — Artykuł 74 Warunków zatrudnienia innych pracowników — Ustanie zatrudnienia)