Skupni ukrep Sveta 2005/724/SZVP z dne 17. oktobra 2005 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta 2005/589/SZVP