Jednotná akcia Rady 2005/724/SZBP zo 17. októbra 2005 o vymenovaní osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, a ktorou sa ruší jednotná akcia 2005/589/SZBP