Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Det civila samhället i Vitryssland