Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o civilni družbi v Belorusiji