Mål T-230/06: Talan väckt den 29 augusti 2006 – REWE-Zentral mot harmoniseringsbyrån (Port Louis)