Zadeva T-230/06: Tožba, vložena 29. avgusta 2006 — REWE-Zentral proti UUNT (Port Louis)