Kohtuasi T-230/06: 29. augustil 2006 esitatud hagi — REWE-Zentral versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Port Louis)