Írásbeli kérdés P-0220/05 előterjesztette: Sophia in 't Veld (ALDE) a Bizottsághoz. A petteni atomreaktor