Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság között létrejött, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének a Közösség részéről történő aláírásáról