Írásbeli kérdés E-5052/06 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Az n+2 szabály 2006. évi végrehajtása