Írásbeli kérdés E-8105/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) a Bizottság számára. Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap és az Európai Visszatérési Alap