Írásbeli kérdés E-3352/04 előterjesztette: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Eredetiország-elv a szolgáltatások irányelveiben