Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2016 r. dotycząca projektu decyzji dotyczącej sprawy M.7555 – Staples/Office Depot – Sprawozdawca: Portugalia