Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 27. tammikuuta 2016 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa M.7555 – Staples / Office Depot – Esittelijä: Portugali