Arvamus, mille ettevõtjate koondumistega tegelev nõuandekomitee esitas 27. jaanuari 2016. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit M.7555 – Staples / Office Depot — Raportöör: Portugal