Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συγκεντρώσεων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με σχέδιο απόφασης στην υπόθεση M.7555 — Staples / Office Depot — Εισηγητής: Πορτογαλία